חברת אסיב

אסיב משווקת לשוק המקומי, למצרים במסגרת ה-QIZ וכן לאירופה.